2013_07_23_13_47_27.png

Vaša advokátka s viac ako 10 ročnými skúsenosťami

JUDr. Helena Brngálová


Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb, za ktoré sa považuje zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi; poskytovanie právnych rád, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. Kancelária poskytuje aj služby mediátora.